Vážení návštevníci, budúcí partnery!

O spoločnosti
Vážení návštevníci, budúcí partnery!

Spoločnosť PD Coffe s.r.o. so sídlom v Debrecene pôsobí už niekoľko rokov na celom území maďarska. Našu spoločnosť vlastnia iba maďarský vlastníci.
Vhodným monitorovaním a následným prispôsobením k nameraným hodnotám aplikujeme integrované hubenie škodcov IPM (Integrated Pest Management) a IPC (Integrated Pest Control), ktoré je kľúčovým pre úspešné hubenie škodcov. Naša spoločnosť sa zaoberá najmä hubením múch a hlodavcov na farmách zaoberajúcich sa chovom dobytka.

Účel IPM
systém ktorý používame má zabrániť rozvoju populácie škodcov, pričom pomer používaných látok udržiavame na hospodársky výhodnej úrovni

Úloha IPM
spoznať a aplikovať biologické, mechanické, fyzikálne a ďalšie menej rizikové stratégie aby sme minimalizovali používanie insekticídov, herbicídov a pesticídov a tým znížili vplyv týchto látok na zdravie a životné prostredie. Selektívny pohľad je dôležitý v miestach kde je potreba použiť herbicídy a pesticídy aby sme zamedzili narušenie ekologickej rovnováhy.

IPM Systém
1. Osobná obhliadka ošetrovaného priestoru

2. Vybudovanie monitorovacieho systému, aplikácia tohto systému v praxi, vytvorenie dokumentácie. Vlastný systém evidencie, ktorý je určený na zistenie presného množstva a výskytu škodcov v danom objekte. Pomocou údajov z týchto tabuliek a diagramov získame informácie o životnom cykle a výskyte škodcov

3. konštrukcia vhodného plánu hubenia na základe získaných informácií

4. školenie považujeme za dôležitý faktor. Na žiadosť našich klientov vykonávame školenie na základe vlastných skúseností pozbieraných v teréne (výskyt škodcov, správanie, životný štýl atď) Spoločne určíme postup ochrany proti škodcom podľa úrovne závažnosti infikovaného prostredia.

5. priebežne sledujeme domácu a medzinárodnú odbornú tlač a najnovšie inovácie a zúčastňujeme sa rôznych výstav. V prípade pozitývnych výsledkov výskumu, nové technológie aplikujeme v praxi, overíme účinnosť technológie a jej vplyv na životné prostredie.

6. Vedieme zoznam používaných prípravkov a používame iba úradmi schválené prostriedky, ktorých certifikáty je možné stiahnuť z našej webovej stránky

7. dodržiavame predpisy úradu verejného zdravotníctva

8. naši odborní pracovníci sú členmi maďarskej lekárskej komory

9. kladieme veľký dôraz na pravidelné preškoľovanie našich zamestnancov, na vývoj a vylepšovanie našich pracovných pomôcok a zavádzanie nových ekologicky šetrných technológií aby sme Vám mohli poskytnúť najlepšie dostupné služby.

činnosti:

-Pozorovanie A hubenie škodcov
- Myši a potkany
- šváby
- mravce
- komáre
- muchy
- roztoče
- osi
- mole
- Ochrana proti vtákom
- dezinfekcia
- Ochrana rostlín, sadov postrekmi, výrub stromov, likvidácia burín
- Ochrana sadov a viníc proti škodcom (vrany, škorce, králíky ...)