ROVARÍRTÁS


Kártevőmentesség? Igen, lehetséges!


Képzett, több éves gyakorlattal rendelkező, erkölcsileg feddhetetlen munkatársaink biztosítják az Ön által elvárt eredményt. Minden dolgozónk érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik és ismeri a GHP (Jó Higiéniai Gyakorlat) előírásait.
Gépeink, berendezéseink lehetővé teszik a hagyományos irtószerek permet és hidegköd, illetve a legmodernebb szerek gél és ragasztó formájában történő kijuttatását.
A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a "Környezetvédelemről, az Élelmiszerbiztonságról, a Kémiai biztonságról" szóló törvényi előírásoknak az általunk alkalmazott technológiák megfelelnek, és mindenfajta egészségügyi kártevő-mentesítési feladat megoldására alkalmasak.
Kártevőirtási szolgáltatásainkat ajánljuk, magánszemélyeknek, ingatlankezelőknek, intézményeknek, HACCP-körben tevékenységet végzőknek, illetve mindazoknak akik kötelezettek és akiknek problémát okoz a kellemetlen vendég.
A professzionális rovarirtás fajonként különböző technológiával végezzük. A légy irtására alkalmas formulációk, kenhető, kiszórható és permetezhető formában áll rendelkezésre. Egyes készítmények többféle módszerrel is kijuttathatók.


Csótányirtás
Az irtószer gél, illetve permetezőszer formában jutatható ki. Az eljárás különböző, de mindkettő eredménye a mentesség. A hatékony és környezetkímélő védekezést az integrált kártevőirtás bevezetése biztosítja amely a 852 EK rendelet és a rendelet mellékleteként megjelent szakági GHP-k alapján végezhető.


Hangyairtás
A permetező szerek mellett ezen a területen is megjelentek a különböző hatásmechanizmusú hatóanyagokat tartalmazó csalétkek. A permetezés eredménye gyorsabban látszik, de nagyon gyakran a boly tovább él. A csalétek lassúbb, de a boly is kipusztul. A két eljárás szükség szerint kombinálható.


Bolhairtás
Permetezéssel kijuttatott hatóanyagokkal a lárvák és a kifejlett bolhák is elpusztíthatók. Emberek és melegvérű állatok száradás és szellőztetés után veszélytelenül használhatják a területet.


Ágyipoloska irtás
Permetezéssel és hidegköd képzéssel jó eredmény érhető el. A hidegköd nyálkahártya irritáló, emiatt a területre bemenni és azt 4 órán keresztül használatba venni nem lehet.


Szúnyog
Melegköd illetve ULV technológia alkalmazásával történik a szúnyogok gyérítése. A környezet terhelésének csökkentése érdekében megjelentek a vízben oldható irtószerek, melyek mindkét eljárással kijutathatóak. A köd ebben az esetben alig látható.